Zajišťujeme komplexní služby v oblasti instalatérských prací – montáže, opravy, rekonstrukce a údržbu vodoinstalačních zařízení v bytech, rodinných i panelových domech a výrobních či administrativních budovách. Instalujeme protipožární systémy.

 • montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení (NTL a STL) z mědi (lisování i pájení), oceli, polyetylenu a nerezového vlnovcového potrubí

 • revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení bez omezení druhu plynu, tlaku a použitých materiálů

 • plynové kotelny do i nad 50 kW

 • průmyslové plynovody

 • přeložky plynovodů

 • dodávka a montáž plynových spotřebičů

 • rekonstrukce regulačních skříní

 • dodávka a montáž tlakových nádob na propan včetně všech rozvodů

 • montáž veškerých plynových odběrných zařízení (kotle, karmy, WaW, sporáky)

 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech plynového potrubí

 • vnitřní plynovod (montáž potrubí i odběrného zařízení)

 • únik plynu včetně odstranění závady

 • rekonstrukce plynového topení včetně MaR

 • generální opravy rozvodů

 • revizní zkoušky a zkoušky pevnosti a těsnosti

Jsme tým zkušených topenářů s několikaletou praxí v tomto oboru. Zaručujeme Vám kvalitně odvedenou práci v oblasti montáže, servisu a oprav topných systémů a topných těles.
Provádíme pravidelné revize a servis topení. Předejděte problémům a haváriím pravidelnou údržbou.

Provádíme a nabízíme Vám tyto práce:

– opravy topení, vyhledáme a posoudíme závady na rozvodech topení

– opravy topenářské jako jsou výměny regulačních ventilů, instalace ventilů a kohoutů

– topenářské práce, kam patří opravy, výměna a instalace šoupat, pojistných ventilů, regulačních ventilů, topných těles

– servis topení, kam řadíme dopuštění, odvzdušnění topení, zprovoznění topných systémů, opravy radiátorů, kotlů a oběhových čerpadel

– provádíme kompletní generální opravy a rekonstrukce rozvodů topení

– montáž všech druhů topení a topných systémů

– měření tepla

– regulace tepla

– servis a údržba kotelen