Naše společnost je dodavatelem stavebních prací. Zajistíme pro Vás novou výstavbu, rekonstrukce i stavební úpravy. Poskytujeme služby „na klíč“ – zajistíme projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí i stavební povolení, dodáme stavební práce a připravíme kolaudaci.

Stavby na klíč:

Realizujeme všechny typy pozemních staveb – bytové, občanské, komerční i průmyslové.

Stavební zakázku od Vás přebereme již v okamžiku investičního záměru výstavby.
Zjistíme
předprojektovou přípravu a podklady pro vydání územního rozhodnutí.
Následně pro Vás ve spolupráci s vybraným projektantem zpracujeme
kompletní projektovou dokumentaci a připravíme doklady ke stavebnímu řízení.
Po vydání stavebního povolení
dodáme všechny stavební práce a po jejich dokončení připravíme kolaudaci.

Stavební úpravy:

Své služby nenabízíme jen velkým investorům.
Díky vysoké odbornosti, zručnosti a flexibilitě našich zaměstnanců jsme schopni provádět i drobné stavební úpravy, jako jsou
přestavby bytů nebo rodinných domů, přístavby a rozšiřování objektů.


Doplňkové práce:

K výstavbě rodinný domu samozřejmě patří opěrné zídky, různé chodníčky a parkovací stání, které Vám dle Vašich požadavků zhotovíme.