Anhydritové podlahy

Anhydrit

je litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813,umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Anhydrit je moderní materiál, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Je ideálním řešením pro podlahy s podlahovým vytápěním, kdy vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění. 

Anhydrit představuje novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, obytných budovách, administrativních a obchodních centrech a dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy a nemocnice. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (koberec, dlažba, PVC, parkety atd.). 

Oblasti použití:

 • roznášecí vrstva v těžkých plovoucích podlahách
 • náhrada cementových potěrů (vyjma vlhkých míst jako bazény, prádelny atd.)
 • potěr pro podlahové topení
 • potěr na oddělovací vrstvě

Hlavní výhody anhydritového litého potěru anhydritu jsou:

 • Vynikající rovinatost povrchu (do dvou milimetrů na dvou metrech)
 • Velmi rychlá realizace pokládky (až 1500m2 za směnu)
 • Vhodný v kombinaci s podlahovým vytápěním (dokonale obtéká trubky)
 • Rychlý a stejnoměrný přenos tepla – rychlejší náběh a menší setrvačnost podlahového topení = úspora nákladů na vytápění
 • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 30 mm)
 • Redukce tloušťky potěru – snížení zátěže stropních konstrukcí
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory
 • Na místě nezůstávají nespotřebované zbytky
 • Vysoká pevnost, minimální roztažnost
 • Konstantní kvalita – vyrábí se pomocí počítačem řízené technologie
 • Nepraská a nedeformuje se, není třeba používat výztuže
 • Realizace velkých ploch s omezeným prováděním dilatačních spár
 • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem (realizace podlah rodinného domu se zkrátí přibližně na polovinu)
 • Pochůznost po 24 – 48 hodinách, zatížitelnost po 4–5 dnech  

Cementové podlahy

jsou litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Jedná se o moderní materiál dodávaný v čerstvém stavu autodomíchávači přímo na stavbu, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a který splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

Oblasti použití:

 • připojený potěr
 • potěr oddělený od podkladu fólií
 • potěr na izolační vrstvě
 • potěr pro podlahové topení

Hlavní výhody cementového litého potěru jsou:

 • Vynikající rovinatost povrchu
 • Vhodný do vlhkých prostor
 • Vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
 • Velmi rychlá realizace
 • Realizace i bez použití ocelové výztuže
 • Úspora nákladů – bez stěrkování, menší tloušťka potěru (od 50 mm)
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez trvalých a drahých záborů místa
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Polystyrenbeton 

je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.