Tepelná čerpadla Buderus vzduch-voda získávají energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota klesne na -22 °C. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na vyšší a předávají ji do otopné vody. Elektrická energie je spotřebovávána jen na pohon kompresoru a ventilátoru tepelného čerpadla. To tvoří přibližně třetinu energie, kterou tepelné čerpadlo dodá pro ohřev otopné vody, zbývající energii získá z okolního vzduchu.

Rekuperace přináší řadu výhod. Především jde o přísun čerstvého vzduchu a snížení tepelných ztrát. Čerstvý vzduch je filtrován, poroto se do místnosti nedostávají například pily a podobně, což ocení především alergici. Zároveň je čerstvý vzduch předehříván ve výměníku, vzduchem, který je odváděn z objektu. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %. Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperace se využívá ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, nemocnice, bazény až po průmyslové stavby.

Sluneční energie patří mezi nevyčerpatelný zdroj energie a nemá žádné negativní účinky na životní prostředí.  Na našem území jsou poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Celková doba slunečního svitu se pohybuje v rozmezí 1400 – 1700 h/rok. V některých oblastech až 2000 h/rok. Na plochu jednoho čtverečního metru přitom dopadá ročně cca do 1100 kWh solární energie. Systém se skládá z oběhového čerpadla, pojišťovacích prvků, měřidel, slunečního kolektoru, propojení, solární regulace, řídící jednotky, čidel a podobě. Solární soustava také obsahuje expanzní nádobu, odvzdušňovací ventil a plnící armaturu.