Polystyrenbeton

PORIMENT  

je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.

Oblasti použití:

PORIMENT P

 • Výplně hluchých míst v konstrukci
 • Vyrovnávací vrstvy v podlahách
 • Tepelně izolační vrstvy
 • Izolační vrstvy pod základové desky
 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
 • Výplně výkopů okolo bazénů
 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

PORIMENT W

 • Tenkovrstvé vyrovnávací vrstvy v podlahách
 • Tepelně izolační vrstvy
 • Vyrovnávací nebo výplňové vrstvy, kde je nutná vyšší tekutost materiálu

PORIMENT PS

 • Spádové vrstvy na plochých střechách, terasách vytvářející podklad pod izolace
 • Tepelně izolační vrstvy
 • Spádové vrstvy na podzemních objektech vytvářející podklad pod izolace
 • Výplňové vrstvy o velkých tloušťkách (stabilnější konzistence materiálu)

PORIMENT WS

 • Spádové vrstvy plochých střech a podzemních objektů vytvářející podklad pod izolaci (natavené i přikotvené) mají tepelně izolační funkci

Hlavní výhody cementové lité pěny PORIMENT jsou:

 • Vyrovnání nerovností podkladu
 • Velmi rychlá realizace
 • Nízká objemová hmotnost
 • Bez použití ocelové výztuže
 • Minimální riziko akustických mostů
 • Úspora času a pracovníků na stavbě
 • Úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • Bez trvalých a drahých záborů místa
 • Bez složitých strojních zařízení na stavbě
 • Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

http://www.lite-smesi.cz/znackove-produkty/poriment-cementova-lita-pena.html#priklady-pouziti--tab4

Kontaktní informace

GASSERVIS - Ústí n. L. s.r.o.
Gagarinova 2753/19
Ústí nad Labem-Severní Terasa
400 11
Česká republika
IČ:
287 08 652
DIČ
CZ28708652